Председател:

д-р Росица Кръстева
тел. 0888938571
e-mail: oncologistbg@gmail.com

Главен секретар:

Велина Цанкова Димитрова
УМБАЛ – ИСУЛ – София
e-mail: rai4ka04@abv.bg

Членове-кореспонденти:

Наталия Чилингирова
СБАЛО – София
тел: 0888030371
e-mail: nat_chilingirova@yahoo.com

д-р Спартак Вълев
СБАЛ по онкология – София
тел.0885461220
e-mail: valev.md@gmail.com

д-р Желязко Арабаджиев
СБАЛ по онкология – София
тел.0888798306
e-mail: jarabadjiev@gmail.com