Links

 • Специализиран сайт за хирургия и медицина  www.mysurgery.bg
 • Българска асоциация по медицинска онкология  www.bamobg.org  
 • Официален регистър на клиничните проучвания в ЕС – www.clinicaltrialsregister.eu 
 • Българска асоциация по клинични проучвания  http://bacr-bg.com/
 • Българско онкологично дружество  www.oncologos.eu
 • МОРЕ –  www.more-conference.com   
 •  ESMO –  www.ESMO.org
 • Cancer World (ESO, Start, EONS, Europa Donna, Europa Uomo, European Society of Mastology) Европейският портал по онкология
 • The International Union Against Cancer (UICC, Union internationale Contre le Cancer) е представен от международни неправителствени организации работещи в областта на онкологията – http://www.uicc.org/ 
 • The European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) поддържа информация за клинични проучвания в Европейските страни: развитие, провеждане, координиране, стимулиране на лабораторни и клинично проучвания в Европа, с цел подобряване на диагностиката и терапията на рака чрез увеличаване на преживяемостта , както и качеството на живот на пациентите – http://www.eortc.org/
 • International Agency for Research on Cancer (IARC) е част от Световната здравна организация. Нейната мисия е да координира и да провежда изследвания в областта на онкологията, механизмите на канцерогенезата, както и за развитие на специфични стратегии за контрол на рака – http://www.iarc.fr/
 • Европейски код за борба с рака (European Code against Cancer) – Инициатива на Европейския съюз за популяризиране на няколко прости принципа (кода) на поведение сред населението. Чрез тяхното спазване ще се намали риска от ракови заболявания, както и ще се повиши качеството на живот като цяло. Програмата подчертава, че всеки човек прави избор за това колко здравословно да живее и какво качество на живот да постигне – http://cancercode.org/
 •  World Health Organization – целта на (WHO) е да стимулира и съдейства чрез своята дейност за възможно най-висок стандарт на нашето здраве – http://www.who.int/en/
 • NCCN Clinical Practice Guidelines in OncologyTM са признати стандарти за здравна политика в онкологията. Те се обновяват поне веднъж годишно съгласно заключенията на мултидисциплинарен комитет от експерти. Размера на тази база данни покрива повече от 97% от туморите и представлява значителен напредък спрямо всички разработени стандарти до сега. Стандартите на NCCN са най-широко възприетите и използвани в онкологията. И не само това. те съдържат информация за диагностика; оценка на риска и неговото намаляване; палиативна терапия, терапия на болката и умората при раково болните. Разделите на страницата в интернет са: NCCN Drugs & Biologics CompendiumTM, Interactive Learning, Treatment Guidelines for Patients, NCCN Clinical Trials -http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp
 • The American Cancer Society е национална здравна организация на доброволни начала, чиято основна цел е да „елиминира“ рака , като основен здравен проблем чрез профилактика; намаляване страданието от рак чрез стимулиране на изследвания в онкологията, просвета, подкрепа и взаимопомощ. Сайтът на организацията съдържа практическа информация както за пациенти, така и за професионалисти. Една от основните страници на сайта е обобщение на раковата статистика в САЩ. Достъпът до тяхното официално списание на напълно безплатен: CA: A Cancer Journal for Clinicianshttp://www.cancer.org/
 • National Cancer Institute – Националният раков институт на САЩ е част от Националният здравен институт от Националната здравна система в САЩ. NCI има ключова роля в координирането на програмите за превенция, скрининг и профилактика на раковите заболявания в САЩ. Института насърчава изследователската дейност, отпуска стипендии, поддържа стандартите, предоставя информация за професионалисти и пациенти и много други. На сайта ще намерите подробна информация за ракови локализацииклинични проучванияракова статистика и още много научна информация по онкология – http://www.cancer.gov/
 • NICE cancer service guidance – Националният институт за здраве и клинични стандарти е независима организация е отговорна за промоцията на добро здраве, профилактика. Препоръките на NICE се развиват и публикуват чрез експерти на Националната здравна система на Великобритания. В създаването и тестването на препоръките вземат участие и най-различни специалисти от областта на медицината, а също и самите пациенти – http://www.nice.org.uk/
 • Национален раков институт -Франция (The French National Cancer Institute) – Националният институт по ракови заболявания на Франция е основният, който въвежда и контролирафренската национална стратегия и здравна политика за борба с рака. Под негово ръководство се осъществява диагностиката и лечението на раково болните пациенти, научните изследвания, конгреси и международното сътрудничество на Франция в борбата с рака – http://www.e-cancer.fr/
 • ESO (Европейско училище по онкология) се фокусирано на клиничните аспекти в онкологията, крайната цел на училището е пълно излекуване на пациента чрез повишаване опита и знанията на лекаря по онкология. Във връзка с дългогодишните усилия на ESO’s в борбата с рака на гърдата, се създаде програмата Europa Donna, която е първата общо-европейска коалиция срещу тази болест. ESO е европейско училище, поради това че визията на неговите основатели е породена от нуждата от обединение на усилията между училищата на Стария континент. Официалното списание на ESO е European Journal of Cancerhttp://www.cancerworld.org/
 • European Institute of Oncology, Milan
 • Европейският институт по онкология е научен раков център, който предлага не само най-новото от лечението и диагностиката на рака, но също провежда и научни проучвания и изследвания, обучение и специализация – http://www.ieo.it/
 • Drugs.com – огромна база данни от терапевтични препарати – http://www.drugs.com/

 http://