Mission

Нашата мисия е да разпространяваме всички постижения в областта на онкологията и свързаните с нея медицински специалности и да разработваме програми и проекти за издигане професионалното ниво на членовете на Клуб Млад Онколог.

Клуб Млад Онколог България осъществява контакти със сродни организации в страната и в чужбина, които спомагат за обмяната на опит, поддържането и осъвременяването на професионалната квалификация на лекарите със специалност медицинска онкология в България.

Ние организираме международни срещи, които спомагат за популяризирането в България на новите методи на лечение в областта на онкологията.

Ние се стремим да защитаваме правата и интересите на членовете на сдружението и да утвърждаваме етичните практики и стандарти в медицината.