Регистрацията за Регионална среща София, 2015 приключи.