Регистрацията за Зимно училище по медицинска онкология
на Клуб Млад Онколог приключи.