Стипендия за млади лекари химиотерапевти

Обучение в Европейска клиника за период от 1 седмица, в която се осигурява хотел, дневни и самолетни билети.
Критерии за кандидатстване:

 • Възраст до 40 г.
 • 1 година работа в отделение по медицинска онкология
 • Мотивационно писмо за обучението /желателно е да има избрана тема за обучение/
 • Представяне на клиничен случай за публикация
 • Препоръка от ръководител на отделение/клиника
 • Осигуряване на такса за явяване на тест-изпит па медицинска онкология на ESMO

  Критерии за кандидатстване:

 • Възраст до 45 г.
 • Мотивационно писмо до Етичната Комисия към Клуб Млад Онколог
 • Осигуряване на такса регистрация за участие на международна онкологична конференция през 2016 г.

  Критерии за кандидатстване:

 • Възраст до 45 г.
 • Мотивационно писмо до Етичната Комисия към Клуб Млад Онколог