Списък с членовете

Почетен член проф. Иван Черноземски

 1. Румяна Тодорова Тодорова
 2. Снежина Недева
 3. Цеца Ангелова
 4. Венета Стойкова
 5. Георги Атанасов Жбантов
 6. Методи Тахчиев
 7. Анелия Дечева
 8. Антон Митков Ангелов
 9. Ася Андрианова Консулова
 10. Велина Цанкова Димитрова
 11. Венелин Борисов Георгиев
 12. Венета Емилова Петрова
 13. Весела Георгиева Попова
 14. Владислав Александров Янков
 15. Георги Атанасов Жбантов
 16. Гергана Крумова Шаламанова
 17. Д-р Иглика Спасова Михайлова
 18. Д-р Пламен Петков Петков
 19. Д-р Марио Томов
 20. Димитър Стефанов Кацаров
 21. Димчо Кирилов Георгиев
 22. Дончо Проданов Славов
 23. Евгений Живков Василев
 24. Емил Галинов Каменов
 25. Желязко Илиев Арабаджиев
 26. Захари Иванов Захариев
 27. Иван Димитров Тонев
 28. Иван Николов Терзиев
 29. Ивелин Антонов Трифонов
 30. Ивелина Алекова Мохтарева
 31. Иглика Петрова Станчева
 32. Ирена Йорданова Иванова
 33. Йордан Георгиев Бирданов
 34. Камен Красимиров Недев
 35. Копчалийски Превентикум
 36. Марчела Димчева Колева
 37. Милена Миткова Перухова
 38. Милена Тодорова Димчева
 39. Надя Накова
 40. Наталия Петева Чилингирова
 41. Олга Косева
 42. Орлин Георгиев Корабов
 43. Радослав Василев Мангалджиев
 44. Райка Василева Рекалийска-Дечева
 45. Ралица Чурова-Джупанова
 46. Росица Кръстева Русева
 47. Самиа-Надин Николова Катибова
 48. Светлана Николаева Велчова
 49. Соня Борисова Сергеева
 50. Спартак Стоянов Вълев
 51. Татяна Петрова Пирдопска
 52. Юлиан Димитров Рангачев
 53. Маруся Живкова Генадиева – Йорданова
 54. д. м. Весела Иванона Тодорова
 55. Тихомир Илийчев Диков
 56. Любомира Георгиева Димитрова
 57. Деница Златкова Сертева
 58. Димитър Методиев Митков
 59. Елица Богомилова Петрова
 60. Сара Махмуд Ел-Дарауиш
 61. Ралица Веселинова Сенкова
 62. Камен Красимиров Недев
 63. Елена Атанасова Манова
 64. Димчо Кирилов Георгиев
 65. Недялка Великова Георгиева
 66. Димитър Стифанов Кацаров
 67. Боряна Веселинова Генова
 68. Силвия Атанасова Лалова
 69. Роберт Мопс Меламед
 70. Емил Галинов Каменов
 71. Лидия Иванова Чавдарова – Иванова
 72. Александър Цветанов Герасимов
 73. Теодора Сотирова Караниколова
 74. Александрина Иванова Влахова
 75. Никола Тороманов
 76. Мартин Василев Маринов
 77. Иван Александров Лютаков
 78. Елиз Тазимова
 79. Йонко Петров Георгиев