Уважаеме колеги създаден е модул по Онкология като Свободно Избираема Дисциплина към МУ-София.

За повече информация

http://www.facebook.com/pages/Modul-po-Onkologia-km-MU-Sofia/247772588825?ref=mf