Модул по „Онкология“ към МУ – София

Уважаеме колеги създаден е модул по Онкология като Свободно Избираема Дисциплина към МУ-София. За повече информация http://www.facebook.com/pages/Modul-po-Onkologia-km-MU-Sofia/247772588825?ref=mf