ЗА ПРОСТАТА АРИТМЕТИКА И ХИМИОТЕРАПИЯТА

До Г-н Бойко Борисов Министър-Председател на Република България Д-р Даниела Дариткова Председател на Комисията по Здравеопазване към 43-то НС Д-р Петър Москов Министър на Здравеопазването Д-р Глинка Комитов Управител на НЗОК Д-р В. Грозев Председател на УС на БЛС Д-р Стойчо Кацаров Председател на ЦЗПЗ За простата аритметикаи химиотерапията Промяна в здравната система в България...

ВЪЗРАЖЕНИЕ относно Проект за Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

ДО Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ № 5 ГР. СОФИЯ 1000 ВЪЗРАЖЕНИЕ От д-р Росица Кръстева, председател на Клуб Млад Онколог относно Проект за Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, На уебсайта на Министерство на здравеопазването е качен

Whole Genome Sequencing of Pancreatic Ductal Adenocarcinomas

Pancreatic cancer mutational landscape Date: 04 Mar 2015 Topic: Translational research / Gastrointestinal cancers The researchers performed whole-genome sequencing and copy number variation analysis of 100 samples to reveal mutational landscape of pancreatic ductal adenocarcinomas. Their findings led to classification of pancreatic ductal adenocarcinomas into 4 subtypes with potential clinical utility. The team of international

ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ ОНКОЛОЗИ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ В НАШИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ

Онкологията е наука за неопластичните заболявания, които могат да бъдат солидни тумори и хематологични неоплазии. Диагностицирането и лечението на отделните злокачествени заболявания сe осъществява на базата на съществуващите доказателства т.е. въз основа на принципите на доказателства-базирана медицина, съставляващи съвременните онкологични правила и стандарти, които се обновяват непрекъснато. Лечебната тактика и поведението като цяло от диагнозата

Модул по „Онкология“ към МУ – София

Уважаеме колеги създаден е модул по Онкология като Свободно Избираема Дисциплина към МУ-София. За повече информация http://www.facebook.com/pages/Modul-po-Onkologia-km-MU-Sofia/247772588825?ref=mf