Timeline

ноември 2014

септември 2014

август 2014

ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ ОНКОЛОЗИ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ В НАШИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ

Онкологията е наука за неопластичните заболявания, които могат да бъдат солидни тумори и хематологични неоплазии. Диагностицирането и лечението на отделните злокачествени заболявания сe осъществява на базата на съществуващите доказателства т.е. въз основа на принципите на

Модул по „Онкология“ към МУ – София

Уважаеме колеги създаден е модул по Онкология като Свободно Избираема Дисциплина към МУ-София. За повече информация http://www.facebook.com/pages/Modul-po-Onkologia-km-MU-Sofia/247772588825?ref=mf